1. Logowanie
  2. Rejestracja

Tworzenie serwera na modach

Tworzenie serwera na modach


1. Pobranie silnika Forge

Pierwszym co musimy zrobić, to zainstalować serwer Forge. W tym celu przejdźmy na stronę forge'a  .
Wybieramy wersję, która nas interesuje, następnie pobieramy "Windows Installer". 


2. Instalacja serwera

Po otwarciu instalatora powinno ukazać się nam okno instalatora.
 Wybieramy opcję "
Install server" oraz miejsce, w którym powinien się zapisać. Klikamy "OK".
 Po krótkim czasie powinny się pojawić pliki serwera w wybranej przez nas lokalizacji. Dodajmy jeszcze plik "
eula.txt" z zawartością "eula=true".
W tym stanie możemy już przenieść wszystkie pliki do 
FTP serwera.

WAŻNE!

Aby serwer zadziałał, wymagana jest zmiana nazwy pliku "forge-x.x.x-x.jar" na "server.jar". Nazwa drugiego pliku musi pozostać niezmienna.

Po zmianie nazwy pliku możemy włączyć serwer.